Perşembe , 18 Ekim 2018
HABERLER
ANASAYFA / MAKALELER / Kullanıcı Dostu Olmanın Artan Önemi ve Otomasyonun Dilleri

Kullanıcı Dostu Olmanın Artan Önemi ve Otomasyonun Dilleri

Otomasyon çözümlerinde kabul edilebilirliğin anahtarı kullanıcı dostu olabilmektir.

Kullanıcı Dostu Olmanın Artan Önemi ve Otomasyonun Dilleri
Uygulamaları daha kolay ve anlaşılır yapmanın rekabeti arttıkça, otomasyon görevleri daha da sofistike hale gelmekte. Mühendislik açısından da, sadece donanımsal değil yazılımsal uygulamalarında mümkün olabildiğince kullanıcının anadilinde olması özellikle önemlidir. Bu durum yalnızca kullanıcılara fayda sağlamayacak, aynı zamanda tasarım mühendislerinin de çabalarını önemli ölçüde azalacaktır.

Şimdiye dek, otomasyon çözümleri bağımsız olarak karakterize edilirdi. Emniyet teknolojisi, kontrol teknolojisi, görüntüleme teknolojisi ve hareket kontrol sistemleri bağımsız teknoloji ve sistemlerdir. Sistemlerin ve yapıların sayısındaki büyüme, tesislerin kontrolündeki karmaşıklığı arttırmaktadır. Otomasyon projelerinin genişlemesi ve gereksinimlerinin çeşitlenmesi kullanıcıların baş etmesi gereken durumları daha da karmaşıklaştırmıştır.
Günümüzün merkezden konfigüre edilen PLC leri, kontrol seviyesinde geniş, kapsamlı çözümler sunan birbirinden bağımsız işletme bölümlerine dönüşmüştür. Çünkü, kontrol sisteminin merkezi noktalarındaki program yapıları modifiye edilmek, geliştirilmek zorundadır. Merkezi PLC ler ile klasik otomasyon yapılarının, esneklik, yeniden kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu olma konularında gelecekteki gereksinimleri daha fazla karşılayabilmeleri mümkün değildir.

Bu yüzden, gelecek otomasyon çözüm talepleri; kontrol zekâsını dağıtabilmeli ve aynı zamanda kullanıcıyı fazla uğraştırmayarak, ihtiyaç duyulan çoklu kontrol sistemi haberleşmelerini de garanti edebiliyor olmalıdır.

Dağıtılmış sistem, merkezi görünüm

İşte tam da bunun için Pilz PSS4000 otomasyon sistemini geliştirdi. Klasik otomasyon sistemi tek başınadır ve bağımsız merkezi kontrol sistemi, tesisi veya makineyi izler ve tüm sinyalleri işler. PSS4000 otomasyon sistemi kontrol fonksiyonlarının kesintisiz dağıtılabilmesine olanak sunar. Detaylandırmak gerekirse, PSS4000 otomasyon sistemi, donanım ve yazılım bileşenleri olarak; gerçek zamanlı Ethernet SafetyNETp ve çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış programlama editörleri ve onların uygulama odaklı fonksiyon bloklarından meydana gelir. Donanım, çeşitli performans sınıflarındaki kontrol sistemlerini içerir.

Veri işleme veya veri kontrolü, emniyetli veri ve teşhis bilgilendirmeleri Ethernet aracılığıyla değiştirilip senkronize edilir. Kontrol fonksiyonu için de söz konusu fonksiyonun neresinin işlendiği bir fark yaratmaz. Merkezi kontrol sisteminden farklı olarak, kullanıcı, merkezi bir proje içinde eşzamanlı çalışan dağıtılmış bir program kullanır. Bu yazılım ile tüm ağ katılımcıları konfigüre edilebilir, programlanabilir ve teşhisleri tanımlanabilir. Bu da tüm proje dahilinde basit ve standartlaştırılmış çözümleri mümkün kılar.

Fonkiyonların yazılıma aktarılması

Otomasyon çözümlerinde fonksiyonların yazılıma aktarılması, kullanıcılara esneklik, ölçeklenebilirlik, donanım çeşitliliğinde azalma, bakım ve arıza teşhisinde kolaylıkları beraberinde getirir. Yazılımın verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusu cevabı esasen kullanıcı arayüzü ve hem insan hem de makine programlama dili açısından mevcut kullanılabilir dillerle ilintilidir.
PSS 4000 tüm bu zorlukları PAS4000 yazılım platformu ile karşılar. Otomasyon ve aynı zamanda emniyetle ilgili görevler için kullanılabilir, çeşitli editörler ve blokları destekler. PAS4000 de konfigürasyon, programlama, devreye alma ve operasyon için kullanılan araçlar yakından uyumludur.
Kullanıcıların kendi anadillerini normal kullanma yetenekleri kabul edilebilirlik konusunda önemlidir. Sonuç olarak PSS4000 otomasyon sistemindeki PAS editörler sadece İngilizce ve Almanca dillerinde değil, İtalyanca, Çince, İspanyolca, Fransızca, Japonca ve Portekizceyi de içine alan toplam 8 farklı dilde kullanılabilir. Çoklu dil desteği sadece menü dili ile sınırlı olmayıp, tüm yardım menüsü, kurulum destek, sistem açıklamaları ve emniyet kılavuzunu da kapsar.

PAS4000 in dil çeşitliği sadece insan dili olarak değil aynı zamanda program dili olarak ta çok çeşitlidir ve bireysel programlama dili tercihi uygulama alanına, ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterir.
PAS4000 de mevcut olan editörlerden biri de, basit, blok tabanlı program editörü PASmulti’dir. PAS4000 aynı zamanda programlama için yazılmış editörleri de içerir. Bu editörler; PLC programlama için (EN/IEC 61131-3 ile uyumlu) Komut Listesi (Instruction List) (PAS IL), Yapılandırılmış Metin (Structured Text) (PAS STL) ve aynı zamanda yeni Merdiven Diyagramı (Ladder Diagram) (PAS LD) dir. Bu sayede kullanıcılar hem emniyetle ilgili programları hem de otomasyon görevleri için programları veya bunların kombinasyonlarını yaratabilirler.
Aynı zamanda PAS4000 özgün editörler için, pozisyon tespiti veya acil duruş gibi genel fonksiyonlar için önceden sertifikalandırılmış kapsamlı fonksiyon bloğu kütüphanesi sağlar. Dahası, kullanıcılar kendi yazılım bloklarını da kütüphaneye ekleyebilirler.

Faklı ülkeler, farklı diller

Özgün editör kullanım çeşitliliği ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterir. Avrupa da IL ve STL sıklıkla kullanılırken Avustralya da en çok kullanılan STL dir. ABD ve Japonya da ise genellikle tercih edilen LD dir. Pilz otomasyon sisteminin yeni editörü PAS LD kolaylıkla diğer EN/IEC 61131-3 uyumlu PLC programlama dillerine kombine edilebilir, böylelikle en karmaşık otomasyon görevleri bile basit ve tutarlı bir şekilde çözümlendirilebilir. Tüm PAS editörleri ve programlama dilleri TÜV Süd aracılığı ile LVL (Limited Variabilitiy Language) olarak sınıflandırılır. Bu da kullanıcıların fonksiyonel kısıtlamalardan arınmış olarak sadece otomasyon görevlerini değil aynı zamanda emniyetle ilgili görevleri de çözmelerine olanak sunar. Böylece ilk kez makine üreticileri kendi emniyetle ilgili uygulamalarının programlamalarını kendi gelişim süreçlerini kullanarak yaratabilirler.
Grafik program editörünün programlama ortamı basit operasyon sağlayan EN/IEC 61131-3 uyumlu geliştirilmiş editörler ile bire bir aynıdır. Örneğin, emniyetle ilgili veya ilgisiz fonksiyonlar için kullanıcılar tarafından PAS LD de yazılmış özel yazılım blokları kolaylıkla PASmulti ye aktarılabilir.

Tüm protokollere açık

İnsan makine haberleşmesinde, arayüze ek olarak otomayon projesi dahilindeki veri değişimi de önemli bir rol oynar. Projenin karmaşıklığı ve kapsamlılığı arttıkça standartlaştırılmış dilin önemi de artar. PSS4000 teknik açıdan da çoklu dil desteği sunar, PSS otomasyon sistemi içindeki PSS universal PLC kontrol sistemi ülkeye ve bölgeye göre değişen çeşitli haberleşme protokollerini destekler, örnek olarak; Avrupa’nın büyük bir kısmında yaygın olarak Profibus protokolü, ABD ve Asya ülkelerinde ise sıklıkla Ethernet /IP protokolü ve bunların yanı sıra EtherCAT, CANopen ve Modbus TCP protokolleri kullanılır. Sonuç olarak, ülke, bölge, sektör ve makine tipinden bağımsız olarak üçüncü parti kontrol sistemlerinin büyük çoğunluğunda problemsiz veri değişimi gerçekleştirilmiş olur.

PSS 4000: Gerçekten dünya vatandaşı

Otomasyonun karşılaştığı artan zorluklar, ancak zekâyı dağıtan ama aynı zamanda kullanıcı dostu kontrol sunan sistemler ile karşılanabilir. Böylelikle mühendislik, devreye alma ve bakım maliyetleri önemli ölçüde azaltılacaktır. Sistemin açıklığı ve geniş çoklu dil desteği dünya çapında kullanımını kolaylaştırır. Eğer kullanıcılar makinalarını kendi ana dillerinde ve alışkın oldukları programlama ortamlarını kullanarak konfigüre ederler ise öğrenme süreçleri muazzam derecede kısalmış ve sistemin kabul edilebilirliği artmış olur.
Tek bir donanımsal yapı kullanıyor olmak makine üreticileri için ilave faydalar getirir, dünya çapında kullanılabilir otomasyon çözümleri yaratmak için yazılımsal programın sadece bir kez oluşturulması yeterli olacaktır. 

PILZ

0 YORUM

YORUM YAPIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BAŞLIKLAR