Pazartesi , 21 Ocak 2019
HABERLER
ANASAYFA / HABERLER / Bir Memur Kentinden Sanayi Başkentine

Bir Memur Kentinden Sanayi Başkentine

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi; 1978 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden birisi olmuştur.

Bir Memur Kentinden Sanayi Başkentine
4562 sayılı yasaya göre organize sanayi bölgesi tanımı:

Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirmeleri ve geliştirmeleri amacıyla sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. 

Tarihçe:

Başkent Ankara'nın tüketim merkezi olmaktan kurtularak ülke ekonomisine artı değerler katan bir sanayi merkezine dönüştürülmesi için birçok çalışma yapılmış ise de bu çalışmaların en büyük ve önemli olanı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ve faaliyete geçmesi olmuştur.
Şehrin değişik yerlerinde, yeterli altyapıdan yoksun, dağınık bir şekilde bulunan ve gelişmeler sonucu bulundukları alanlara sığmayan tesislerin ortaya çıkardıkları tablo karşısında Ankara'ya bir Organize Sanayi Bölgesinin gerekli olduğuna karar veren Ankara Sanayi Odası bu konuda ilk çalışmaları başlatan kurum olmuştur. 
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi; 1978 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden birisi olmuştur.
Bölgemiz karma bir organize sanayi bölgesidir. Bölgemizde mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alüminyum, tekstil, zirai aletler, savunma sanayi, kimya, metal işleri, madeni eşya vb. alanlarda üretim yapılmaktadır.
Modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olan Ankara Sanayi Odası 1.Organize  Sanayi Bölgesi, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmanın yanı sıra ulaşım, altyapı, haberleşme, enerji dağıtım ve bakım hizmeti gibi alanlarda sanayicilere sağladığı kolaylıklar, ucuz enerji, ucuz su gibi ekonomik çözümlerle de ülkemizin en önemli ve çağdaş organize sanayi bölgelerinden biridir.

Bugün:

Büyüklükleri 5.000m² ile 100.000m² arasında değişen 335 sanayi parseline sahip ASO 1. OSB, toplam 1000 hektar alan üzerine kurulmuştur. Bugün 270 fabrikanın faaliyet gösterdiği bölgede bu sayı çok yakında 335’e ulaşacaktır. 
Toplam 35.000 kişiye istihdam sağlanan ve günde 40.000 aracın giriş-çıkış yaptığı ASO 1.OSB, ülkemiz ekonomisine 2 milyar ABD Doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar ABD Dolar katkı sağlamaktadır. Tüm veriler ışığında ASO 1.OSB’nin ülkemizde yer alan organize sanayi bölgeleri içerisinde ilk beşe girmiş olması da bölgenin önemini ve büyüklüğünü göstermektedir.
Bölgede faaliyet gösteren üyelerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla; altyapı tesisleri, elektrik, içme suyu, pis su, yağmur suyu, doğalgaz, haberleşme şebekelerinin yanı sıra tesislerin ortak istifadesine sunulan bankalar, 60 ve 80 tonluk tam elektronik kantarları, kafeterya, dispanser, cami, posta hizmetleri, eğitim merkezleri, konferans salonları, çevre laboratuvarı, spor tesisleri gibi alanlar da yer almaktadır. Ayrıca bölgede heliport ve helikopter bakım-servis alanı mevcuttur.
Bölgenin mevcut altyapısı son teknolojiler ve en modern malzemeler kullanılarak revize edilmiştir. Her sanayi parseline doğalgaz ulaştırılmış olup, enerji hatlarının tamamı yer altından geçmektedir. Fiber optik kablolarla fabrikalar ile SCADA Merkezi bağlantısı yapılmış, uzaktan ölçümleme sistemi yapabilme imkânı sağlanmıştır. Yine bu fiber optik hatlarından haberleşme ağı da tesis edilerek bütün firmalar geniş bant, yüksek hızla internete bağlanma imkânına kavuşturulmuştur.
Bölge, organize sanayi bölgeleri içerisinde 1999 yılında ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2005 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ile 2007 yılında  EPDK’dan OSB Elektrik Dağıtım Lisansı alan ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. 
 Kurulduğu günden bugüne idari yapısı, verdiği altyapı ve üst yapı hizmetleri, çevre düzenlemesi ve çalışmaları ile hep göz önünde olan ASO 1.OSB; yurt dışından gelen ticari ve resmi heyetlerinde önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir. Yurt dışından gelen heyetlere 1.OSB hakkında genel ve idari yapısı hakkında bilgiler verilmekte, bölge genel olarak gezdirilmekte ve ilgili sektörlerde üretim yapan firmaların fabrikaları gösterilmektedir. Ayrıca, üyeler ile ziyaretçi heyetler bir araya getirilerek ticari ilişkiler kurmaları sağlanmaktadır. Sonuç olarak, gelen yabancı heyetler ASO 1.OSB benzeri bir bölgenin kendi ülkelerinde de kurulabilmesi için ASO1.OSB yönetiminden işbirliği talep etmektedir. Yerli ve yabancı devlet başkanlarının da ağırlandığı ASO 1.OSB, ülkemizin sanayi alanında “Vitrin”i olmaya devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 50 ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanları, üst düzey resmi yetkililer bölgede üstün bir misafirperverlikle ağırlanmakta ve bilgilendirilmektedirler.

Kurumsal (idari) Yapı:

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, kurumsal yapısıyla ülkemizin en iyi yönetilen organize sanayi bölgelerinden birisi durumundadır.
Bölgenin Müteşebbis Heyetini, Ankara Sanayi Odası Meclisi oluşturmaktadır. Bölgenin yönetimi bölge sanayicilerinden oluşan 5 kişilik Yönetim Kurulu ve bu kurula bağlı profesyonel kadrolar tarafından yapılmaktadır.
Bölgenin idari yapısı 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nde toplanmıştır. Altyapı çalışmaları ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetler kendi personeli tarafından verilmektedir. Bu personel gerekli araç ve gereçlerle teçhiz edilerek bölgenin tüm altyapı tesislerinin yapımını ve bakım-onarım hizmetleri ile işletmesini yapmaktadırlar.
ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü olarak üyeler arasında sosyal ilişkileri de arttırmak için yemekli toplantılar, spor müsabakaları, eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

İtfaiye:

Bölge firmalarının yangına karşı can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye binası yaptırılmış olup işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na devredilmiştir.

Güvenlik:

Bölgenin 4 adet giriş-çıkış kapısı olup bu kapılar dışındaki tüm alan çevresi tel örgü ve beton duvar ile kapatılmıştır. Bölgeye giriş-çıkış kapıları plaka tanıma kameraları ile donatılmıştır. Üyelere ait araçlar sisteme kaydedilmiş ve tali kapılardan otomatik olarak geçiş yapmaktadırlar. Ayrıca tüm kapılarda giriş-çıkışlarda canlı kamera kaydı yapılmaktadır. Yine güvenlik amacı ile bölgenin önemli noktalarına mobese kameraları kurulmuştur. Bölge güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır. Bu çerçevede 2 adet devriye aracıyla 24 saat devriye hizmeti verilmektedir.

Çevre Laboratuvarı: 

Bölgenin bir diğer önemli özelliği de ülkemizin en büyük Çevre Laboratuvarı’na sahip olmasıdır. Yıllık 10.000 parametre kapasitede ölçüm yapan ve 200 parametrede akredite bir laboratuvar olan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı, sadece ASO 1.OSB’de yer alan sanayi kuruluşlarına değil, ülke genelinde ve yurt dışında birçok bölge ve sanayi kuruluşuna hizmet verecek nitelik ve profesyonelliktedir.

Halon Bankası:

Atmosfere ve ozon tabakasına zararlı HalonGazları’nın toplanıp ıslah edilmesini amaçlayan Uluslararası Montreal Protokolu kapsamında kurulan ve ülkemizde tek olan “Halon Bankası” da bölgede faaliyet göstermektedir. Türkiye çapında mevcut Halon Gazlarının kayıt altına alınması, toplanması, depolanması işlenmesi, testlerinin yapılması ve ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara satılmasını sağlayan Halon Bankası, Halon Gazı alternatiflerine ait eğitimlerin ve teknik desteğin verilmesini de sağlamaktadır.

METES:

Birçok ilklere imza atan ASO 1.OSB ülkemizde yine bir ilk olan “METES- Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi”nin kurulması çalışmalarını tamamlamıştır. Bölge METES projesi ile on meslekte (Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4, Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye 5, CNC Programcısı Seviye 4 ve seviye 5, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3- Seviye 4 ve seviye 5, Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye 4 ve seviye 5, Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Seviye 4) Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hazırlamış, kurduğu METES ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olarak, TS EN ISO/IEC 17024:2012 personel belgelendirme standardı kapsamında, on meslekte bilgi ve beceri sınavları ile belgelendirme yaparak, iş piyasasının isteklerine uygun işgücünün yetiştirilmesine ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

OSEP:

Sanayi kuruluşları için büyük önem taşıyan “Kalifiye Eleman” gerekliliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen OSEP (Okul-Sanayi-Eğitim Programları) Projesi’ni hayata geçiren ASO 1.OSB; 2006 yılından bugüne ilköğretimi bitirmiş, mesleki eğitime istekli ve yetenekli gençleri 3 yıllık bir eğitimin ardından “Kalfa” statüsünde iş hayatına kazandırmaktadır. İlköğretimi bitiren öğrenciler arasında 4 aşamalı sınav sisteminden geçen öğrencilerin okul kayıtları yapılmakta, ilgili bölümde eleman isteyen fabrikada işe başlamakta ve maaş almaktadırlar. Öğrencilerin eğitimi boyunca sigortaları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu öğrenciler 3 yıl sonunda iş hayatına atılmış, bilinçli, “Kalifiye Elemanlar” olarak öne çıkmaktadırlar.

Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi:

Bölgede faaliyet gösteren bir diğer önemli eğitim merkezi de Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi’dir. Hidrolik ve Pnömatik sistemler hakkında bölge kuruluşlarının personellerine hizmet veren merkez, şehir dışındaki kuruluşlara da hizmet verebilecek kapasite ve donanımdadır.

Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksek Okulu:

Bölge ASORA Ticaret Merkezi’nde Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksek Okulu’na yer tahsisi yapılmış olup, Elektrik, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Makine Bölümleri ile eğitim vermektedir.

ASO Teknik Kolej:

Tüm bunların yanı sıra eğitime büyük önem veren ASO 1.OSB, daha önce Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan alanın üzerine ASO Teknik Koleji ve Yurt Binası inşa edilmiş olup 275 öğrencisi ile eğitim çalışmalarına modern bir binada devam etmektedir. Buradan mezun olacak öğrencilerin iş kaygısı olmadığı gibi sanayicinin hemen bulabileceği bir istihdam kaynağı da oluşturulmuştur. Her öğrenciye tam donanımlı sınıflarda eğitim görme imkânı verilmektedir. Burada okuyan tüm öğrenciler burslu okutulmaktadır. Öğle yemeği ve servislerden ücretsiz faydalanmaktadır. Yurt dışı dil eğitimi, yurt dışı staj imkânı, ulusal ve uluslararası fuarlara katılma, gerçek iş ortamlarında mesleki eğitim, kardeş okul projesi, mesleki gelişim, inovasyon merkezi, robot atölye çalışmaları ve bölgede bulunan fabrikalarla çalışma imkânları sunulmuş olup, okulun öğrencileri geleceğe bir adım önce başlamaktadır.

TES-İntes:

Tes-İntes Eğitim Tesisleri de yine bölgede, inşaat sektörü çalışanlarının meslek içi eğitimlerini sağlayan önemli bir merkezdir. Yurt içinden ve dışından eğitim için gelen konuklarını misafirhanesinde ağırlayan tesis her konuda sektöre hizmet vermektedir.

Lojistik Köy:

Ankara’ya liman getiriyoruz sloganıyla yola çıkılarak bölge sınırları içerisinde kurulan Lojistik Köy, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Lojistik Köy, 60.000 m2 alana sahip ve 7 adet demiryolu hattı olan yükleme-boşaltma sahası ile 308 metre uzunluğunda 110 cm yüksekliğinde yükleme-boşaltma platformu bulunmaktadır ve tek sırada 366 adet 24’lük konteynır yerleştirilebilecek kapasiteye ulaşılmıştır. Gerek bölge sanayicilerine gerekse çevre ilçe ve illerdeki sanayicilere hizmet veren Lojistik Köy projesiyle Marmara, Mersin, İzmir ve Samsun Limanları olmak üzere ticari limanlara taşıma yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi firmalarının ürünleri yurt içi pazarda birçok kente ve alıcıya hatta yurt dışına demiryolları vasıtası ile ulaşmaktadır. Tüm bu özellikleri ile Lojistik Köy, sadece bölge firmalarına değil yakın coğrafyada bulunan birçok kuruluşa da hizmet veren bir lojistik üs haline gelmiştir. Karayolu nakliyesine göre daha ucuz olan demiryolunun kullanılmasıyla da firmalara ihracat ve ithalatta pozitif katkı sağlanmıştır. 
 
ASORA Ticaret Merkezi:

ASO 1.OSB tarafından bölge üyelerine ve misafirlerine daha çağdaş ve modern bir hizmet binası kazandırmak amacıyla yapılan “Bölge Müdürlüğü ve ASORA Ticaret Merkezi” Binası; toplam 43.000m² kapalı alana sahiptir. “Bölge Müdürlüğü ve ASORA Ticaret Merkezi” Binası Türkiye genelinde yer alan OSB’ler içinde bir ilk olup; bölgeye hizmet veren tüm bankaların şubeleri, çeşitli sektörlerde hizmet veren ofisler, gıda ve endüstriyel market alanları, tedarikçiler, lüks konforu ile hizmet veren oteli, eczanesi, cafe-pastane ve restoranları, teknik altyapısı yüksek konferans salonları ile tüm bölgeye ve çevreye hizmet vermektedir.

Marifet Camii:

Yine üyelerin ibadetlerini yerine getirmeleri için bölgemiz tarafından yaptırılan caminin iç kısım ve bahçesinde yapılan düzenlemeler bitirilmiş olup, üyelerin huzur ve konfor içinde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır.

Çevre:

ASO 1. OSB; “Yeşil Çevre” anlayışıyla da öne çıkmakta olup; 900.000 m2 ağaçlandırma alanı, 55.000 adet ağacı, 500.000 adet çalı grubu bitkisi, 50.000m² çim alanı ile ağaç ve yeşile büyük önem vermektedir. 4.000 ağaçlık bodur elma bahçesi, ceviz bahçesi ile bölgeye ayrı bir değer katmaktadır. Ayrıca bölge dışında da ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu üzerinde 50.000 m² alanda 4.000 adet ağaç dikilmiş ve bakımları bölge tarafından yapılmaktadır. Bölge tarafından kuzeybatı istikametinde bulunan 180.000m² alana Ankara İl Çevre Orman Müdürlüğü ile birlikte 15.000 adet ağaç dikilmiştir.
Ülkemizin gelişmesinde oldukça önemli bir yeri olan ASO 1.OSB, her alanda ilkleri başarmak için tüm yöneticileri ve personelleri ile memur kentinden sanayinin başkentine doğru çıkılan yolda emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

0 YORUM

YORUM YAPIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BAŞLIKLAR